POD SKRZYDŁAMI SZPAKA

Rozpostarte skrzydła mecenasa sztuki Wojtka Szpaka z Przemyśla znów zaopiekowały się kolejnymi artystami . „Galeria Pod SZPAKIEM” gościła dwu wybitnych plastyków nieprofesjonalnych z Przemyskiego Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego, Mieczysława Fednara i Andrzeja Demkowicza. To kolejna wystawa w tym miejscu gdzie artyści …