POD SKRZYDŁAMI SZPAKA

Rozpostarte skrzydła mecenasa sztuki Wojtka Szpaka z Przemyśla znów zaopiekowały się kolejnymi artystami . „Galeria Pod SZPAKIEM” gościła dwu wybitnych plastyków nieprofesjonalnych z Przemyskiego Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego, Mieczysława Fednara i Andrzeja Demkowicza.

To kolejna wystawa w tym miejscu gdzie artyści nieprofesjonalni mogą prezentować swoją twórczość. Wojciech Szpak właściciel centrum handlowego SZPAK już wiele lat temu udostępnił część powierzchni handlowych by stworzyć miejsce do pokazania się szerszej widowni plastykom z Przemyśla. W taki to sposób powstała GALERIA POD SZPAKIEM miejsce spotkań i wystaw dla plastyków nieprofesjonalnych. Kilka tygodni temu miało miejsce kolejne wydarzenie artystyczne w galerii – finisaż wystawy.